Sekarang adalah masanya! Nyalakan meriam anda dan tunaikan ikan untuk wang sebenar